english | polski  
:: Przetargi ::
  Krótki film o Nas

Zapytanie ofertowe - 1/HSW_OiNS/2018

Budowa instalacji fotowoltaicznej 99,76 kW na dachu hali produkcyjnej HSW Oprzyrządowanie i Narzędzia Specjalne Sp. z o.o.

Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 99,76kWp usytuowanej na dachuhali produkcyjnej przy ulicy Kwiatkowskiego1 w Stalowej Woli, w zakresie umożliwiającym prawidłowe i zgodne z przepisami użytkowanie w/w instalacji.


Zapytania ofertowe

W ramach osi priorytetowych I-VII (z wył‘czeniem działania 1,1) Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczoťci, schemat B. Bezpoťrednie dotacje inwestycyjne.. Realizuje projekt:

„Rozbudowa i cyfryzacja parku maszynowego przedsiębiorstw drog‘ do kompleksowoťci oferty produktowej spółki HSW Oprzyrz‘dowanie i Narzędzia Specjalne Sp. z o.o. .”

1. Zapytanie ofertowe - centrum frezarskie 3 osiowe z wyposażeniem

2. Zapytanie ofertowe - oprogramowanie do projektowania i programowania typu CAD/CAM

2. Zapytanie ofertowe - na tokarkę CNC z wyposażeniem.pdf

Wszelkie prawa zastrzeżone.
HSW - Oprzyrządowanie i Narzędzia Specjalne Sp. z o.o.
Opieka techniczna 5363