english | polski  
:: Nasze Produkty ::
  Części maszyn
i urządzeń
   
  Oprzyrządowanie
i narzędzia
 
Przyrządy
Narzędzia
Sprawdziany
Szablony
Usługi
   

:: Oprzyrządowanie i narzędzia ::

-- PRZYRZˇDY --

1. Formy segmentowe.

2. Przyrządy wykorzystywane m.in. w przemyśle lotniczym i motoryzacyjnym:
  - spawalnicze,
  - montażowe,
  - wiertarskie,
  - frezarskie,
  - wytaczarskie,
  - do hartowania.

3. Uniwersalne przyrządy składane (montaż i wypożyczanie).

4. Regeneracja przyrządów obróbczych.

5. Urządzenia wg konstrukcji klienta.

6. Części zamienne do maszyn i urządzeń wg konstrukcji klienta.

7. Trzpienie:
  - tokarskie stałe,
  - frezarskie z chwytem stożkowym, ISO i Morse`a,
  - szlifierskie.

8. Tuleje redukcyjne na wszelkiego rodzaju stożki.

9. Kły stałe 60º zewnętrzne i wewnętrzne.-- NARZĘDZIA --

1. Noże tokarskie:
  - z płytkami z węglików spiekanych lutowanych do trzonków,
  - z końcówkami ze stali szybkotnącej zgrzanymi z trzonkami ze stali węglowej.

2. Wiertła:
  - kręte o średnicach od 4mm do 80mm i długościach większych niż spotykane w handlu,
  - wielostopniowe z chwytami walcowymi oraz Morse'a.

3. Nawiertaki:
  - do nakiełków zwykłych,
  - do nakiełków chronionych.

4. Gwintowniki ręczne i maszynowe do gwintów:
  - metrycznych od M4 do M72 (rowki proste i spiralne),
  - calowych do 2 ½ ",
  - calowych stożkowych,
  - trapezowych.

5. Rozwiertaki ręczne i maszynowe:
  - trzpieniowe o średnicach od 5mm do 50mm z chwytem walcowym i Morse'a;
  - nasadzane o średnicach od 30mm do 200mm;
  - stożkowe - trzpieniowe i nasadzane;

6. Frezy:
  - walcowo - czołowe o średnicach do 125mm,
  - tarczowe trzystronne o średnicach do 125mm,
  - tarczowe trzystronne z wystawianymi nożami o średnicach do 250mm oraz noże jako części zapasowe do tych frezów,
  - palcowe walcowo - czołowe z chwytem walcowym i Morse'a,
  - trzpieniowe kątowe i do rowków teowych,
  - kątowe,
  - krążkowe półokrągłe wypukłe, wklęsłe i kształtowe zataczane,
  - nasadzane do obróbki drewna - kształtowe,
  - modułowe krążkowe do kół zębatych i kół łańcuchowych,
  - ślimakowe do kół zębatych (moduły od m=1 do m=20, kąty przyporu a=14º30'; 15º; 20º; 30º, klasa AA; A; B; C),
  - do nacinania wielowypustów,
  - do nacinania kół łańcuchowych,

7. Noże dłutownicze Fellows'a do nacinania uzębień:
  - nasadzane (moduły od m=2 do m=10);
  - trzpieniowe (moduły od m=2 do m=10);

8. Wiórkowniki do kół zębatych.

9. Przeciągacze:
  - okrągłe do wielowypustów prostych (średnica od 20mm do 180 i długości do 1200mm),
  - ewolwentowe (średnica od 20mm do 180 i długości do 1200mm),
  - płaskie do rowków wpustowych,
  - do otworów okrągłych i kwadratowych,

10. Cyfroznaczniki w pełnym zakresie.


-- SPRAWDZIANY I SZABLONY --


1. Sprawdziany szczękowe.

2. Sprawdziany tłoczkowe.

3. Sprawdziany trzpieniowe do gwintów.

4. Sprawdziany pierścieniowe do gwintów.

5. Sprawdziany do stożków zewnętrznych.

6. Szablony traserskie.

7. Szablony kontrolne.

8. Wzorniki.

9. Kopiały do detali i narzędzi.-- USŁUGI --

1.
Lutowanie do narzędzi płytek z węglików spiekanych.

2. Obróbka cieplna i cieplno-chemiczna wyrobów ze stali konstrukcyjnych stopowych i szybkotnących (max. temp. zabiegów do 1300ºC).

3. Wszelkiego rodzaju prace spawalnicze w tym z uprawnieniami UDT.

4. Obróbka mechaniczna detali.

5. Usługi grawerskie m.in. na tablicach pamiątkowych ze stali nierdzewnej.

Wszystkie wyroby oferujemy w cenach ustalonych
wg indywidualnych kalkulacji.

Wszelkie prawa zastrzeżone.
HSW - Oprzyrządowanie i Narzędzia Specjalne Sp. z o.o.
Opieka techniczna 5363