1. Sprawdziany szczękowe.
  2. Sprawdziany tłoczkowe.
  3. Sprawdziany trzpieniowe do gwintów.
  4. Sprawdziany pierścieniowe do gwintów.
  5. Sprawdziany do stożków zewnętrznych.