1. Lutowanie do narzędzi płytek z węglików spiekanych.
  2. Obróbka cieplna i cieplno-chemiczna wyrobów ze stali konstrukcyjnych stopowych i szybkotnących (max. temp. zabiegów do 1300ºC).
  3. Wszelkiego rodzaju prace spawalnicze w tym z uprawnieniami UDT.
  4. Obróbka mechaniczna detali.