Przyrządy

 1. Formy segmentowe.
 2. Przyrządy wykorzystywane m.in. w przemyśle lotniczym i motoryzacyjnym:
  • spawalnicze,
  • montażowe,
  • wiertarskie,
  • frezarskie,
  • wytaczarskie,
  • do hartowania.
 3. Uniwersalne przyrządy składane do montażu.
 4. Regeneracja przyrządów obróbczych.
 5. Urządzenia wg konstrukcji klienta.
 6. Części zamienne do maszyn i urządzeń wg konstrukcji klienta.
 7. Trzpienie:
  • tokarskie stałe,
  • frezarskie z chwytem stożkowym, ISO i Morse’a,
  • szlifierskie.
 8. Tuleje redukcyjne na wszelkiego rodzaju stożki.
 9. Kły stałe 60° zewnętrzne i wewnętrzne.

Narzędzia

 1. Noże tokarskie:
  • z płytkami z węglików spiekanych lutowanych do trzonków,
  • z końcówkami ze stali szybkotnącej zgrzanymi z trzonkami ze stali węglowej.
 2. Wiertła:
  • kręte o średnicach od 4mm do 80mm i długościach większych niż spotykane w handlu,
  • wielostopniowe z chwytami walcowymi oraz Morse’a.
 3. Nawiertaki:
  • do nakiełków zwykłych,
  • do nakiełków chronionych.
 4. Gwintowniki ręczne i maszynowe do gwintów:
  • metrycznych od M4 do M72 (rowki proste i spiralne),
  • calowych do 2 ½ „,
  • calowych stożkowych,
  • trapezowych.
 5. Rozwiertaki ręczne i maszynowe:
  • trzpieniowe o średnicach od 5mm do 50mm z chwytem walcowym i Morse’a;
  • nasadzane o średnicach od 30mm do 200mm;
  • stożkowe – trzpieniowe i nasadzane;
 6. Frezy:
  • walcowo – czołowe o średnicach do 125mm,
  • tarczowe trzystronne o średnicach do 125mm,
  • tarczowe trzystronne z wystawianymi nożami o średnicach do 250mm oraz noże jako części zapasowe do tych frezów,
  • palcowe walcowo – czołowe z chwytem walcowym i Morse’a,
  • trzpieniowe kątowe i do rowków teowych,
  • kątowe,
  • krążkowe półokrągłe wypukłe, wklęsłe i kształtowe zataczane,
  • nasadzane do obróbki drewna – kształtowe,
  • modułowe krążkowe do kół zębatych i kół łańcuchowych,
  • ślimakowe do kół zębatych (moduły od m=1 do m=20, kąty przyporu a=14º30′; 15º; 20º; 30º, klasa AA; A; B; C),
  • do nacinania wielowypustów,
  • do nacinania kół łańcuchowych,
 7. Noże dłutownicze Fellows’a do nacinania uzębień:
  • nasadzane (moduły od m=2 do m=10);
  • trzpieniowe (moduły od m=2 do m=10);
 8. Wiórkowniki do kół zębatych.
 9. Przeciągacze:
  • okrągłe do wielowypustów prostych (średnica od 20mm do 180 i długości do 1200mm),
  • ewolwentowe (średnica od 20mm do 180 i długości do 1200mm),
  • płaskie do rowków wpustowych,
  • do otworów okrągłych i kwadratowych,
 10. Cyfroznaczniki w pełnym zakresie.